Vi træner i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg samt andre steder efter aftale

TRÆNING

Træning


Vi er en gruppe der er godkendt til at skyde på mato på 28 meters bane. Desuden er der begyndere som stadigvæk øver sig med makiwara (kort afstands måltavle). Kyudo er teknisk krævende. Det skal derfor forventes at man i den første tid kun øver sig i basisteknik under instruktørernes overvågning. Efter typisk nogle måneders træning er man klar til på sikker vis at kunne skyde på makiwara.  Når man har gjort dette en tid vil man blive tilbudt mulighed for at skyde på mato på fuld afstand. 


For tiden trænes der på følgende tidspunkter: 


  • Fredag 19:00 - 21:00 i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, Hal 3.


Det er forventet at man ankommer i god tid, så man kan hjælpe med at gøre klar til træning. 

Træning i København


Vi arrangerer jævnligt at køre til træning hos Seishinkan kyudojo i København. De træner:

  • Torsdag 19:30 - 21:15: Makiwara skydning og teknisk træning 
  • Søndag 17:30 - 21:00: skydning på 28 m bane

Seminarer 


Der vil løbende komme ekstratræninger, seminarer og andre træningssamlinger. Desuden tager vi på træningsbesøg og lejre i udlandet. Mere herom senere.

Udstyr

Klubben råder over et mindre udvalg af handsker, buer og pile som begyndere kan låne. Man skal regne med inden for det første halve år at investere i korrekt påklædning (tabi, gi, hakama). Senere bør man investere i sin egen handske og måske også pile.

På sigt kan man investere i en bue og værktøj til vedligeholdelse. Der foretages jævnligt indkøb fra Japan sammen. 

Når man opnår tilstrækkeligt niveau kan man desuden overveje at købe en bue og pile af bambus. Den slags udstyr er bekosteligt og stille større krav til vedligehold end begynderbuerne som typisk er af glasfiber eller carbon. 

PERSONER

Ansvarshavende instruktør

Nicolai Sichlau. 4. dan

Chefinstruktør for Seishinkan i København og leder af Kyudo i Danmark. Nicolai og andre fra Seishinkan gæster Akiyama Kyudojo så ofte vi kan arrangere det.

Gruppeleder


Gruppen i Vissenbjerg træner selvstændigt under den ansvarshavende instruktørs vejledning.


Vejledning gives af de to lokale instruktører


Jørgen Jakob Friis. 1. dan
Jonas Høgfeldt. 1. dan